Yağız GÜL

Jeoloji Mühendisi

Kategori: Makaleler

Orogenic Gold Deposits and Dissimilarities with Other Types of Deposits

This study summarizes, where the orogenic gold deposits that are associated with convergent plate tectonics are located, how they are formed, the type of hydrothermal alteration they have, mineral compositions, and vein types. The article, which is supported by giving examples from the world, discusses where orogenic gold deposits in Turkey can be formed, the

Generation and Assessment of Intrusion-Related Pb-Zn, and Au Targets in Mugla Province

ÖZ Muğla ili çevresinde intrüzyon bağlantılı mineralizasyonları tespit etmek her ne kadar zor görünse de, özellike Bodrum yarımadası bu tip formasyonlar için oldukça uygundur. Çalışma kapsamında Muğla sınırları içerisinde bir çok saha dikkatle incelenmiş olup, Bodrum Yarımadası üzerinde oldukça ilginç mineralizasyonlar tespit edilmiştir. Epitermal ve Skarn tipi mineralizasyonlara ev sahipliği yapan, ve muhtemel bir porfiri

Overview of the Karst Areas in Anatolia

ABSTRACT Some rocks, such as limestone, gypsum, and halite, dissolve when encountered with carbon dioxide-rich fluids, and the morphological formations of these dissolved rocks on the earth are called karst. In addition, the ensemble of shapes formed by the Karstification is called “Karst Topography” (Ford and Williams, 2013). The main factors affecting the formation of

The Impact of Geology on Human Evolution

ABSTRACT Humankind came along a very long way from single cell to the homo sapiens and in this regard, there’re multiple effects that are directly affected way of human evolution. The purpose of that work is the summing of the different influences that are coming from different origins and giving extended information about the presentation.

Wrinkle Ridge Formations on Mars

ÖZ Dünya gezegeninde oldukça sıradan bir jeolojik süreç olan sırt oluşumları, Mars ve Ay gibi içsel aktivitesi tamamen durmuş olan gök cisimlerinde karşılaşıldığında oldukça ilginç bilgiler sunabiliyorlar. Bu kısa makalemde Mars gezegeninin nasıl çekirdek ısısını kaybettiği de dahil olmak üzere, buruşuk sırtların (wrinkle ridges) magmatik devinimlerin yokluğunda dahi nasıl oluşabildikleri üzerinde duracak, ölü bir kaya