Yağız GÜL

Jeoloji Mühendisi

Generation and Assessment of Intrusion-Related Pb-Zn, and Au Targets in Mugla Province

ÖZ

Muğla ili çevresinde intrüzyon bağlantılı mineralizasyonları tespit etmek her ne kadar zor görünse de, özellike Bodrum yarımadası bu tip formasyonlar için oldukça uygundur. Çalışma kapsamında Muğla sınırları içerisinde bir çok saha dikkatle incelenmiş olup, Bodrum Yarımadası üzerinde oldukça ilginç mineralizasyonlar tespit edilmiştir. Epitermal ve Skarn tipi mineralizasyonlara ev sahipliği yapan, ve muhtemel bir porfiri bakır tipi maden yatağını barındırdığı düşünülen Bodrum Yarımadası’na yoğunlaşan bu çalışma, oldukça dikkat çekici bulguları sizlere sunmaktadır.

ABSTRACT

Although it may be difficult to detect intrusion related mineralizations in the Muğla Province, Bodrum peninsula is quite suitable for such targets. Within the scope of the study, many sites within the boundaries of Muğla have been examined carefully and quite interesting targets have been identified on the Bodrum Peninsula. This work concentrates on the Bodrum Peninsula, which is host to epithermal and skarn type mineralizations and is believed to contain a probable porphyry copper type mineral deposit, presenting quite remarkable findings to be tested by further field geological and geochemical works.

Gul-Y.-2018-GENERATION-AND-ASSESSMENT-OF-INTRUSION-RELATED-Pb-Zn-AND-Au-TARGETS-IN-MUĞLA-PROVINCE-Muğla-Sıtkı-Koçman-University

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>